I kväll, 8 maj ca 22.00 kommer det att släppas 3000 laxöringsyngel i Lavaröån. Rapport kommer rätt snart. Det känns angeläget att meddela detta samt att alla respekterar den fredning av fiske som gäller efter utsättning.

 

Den 9 mars 2017 genomförde fiskevårdsföreningen sitt årsmöte. Innan mötet påbörjades, hade Hargs Bruk AB VD Dan Glöde inbjudits för att berätta om ett eventuellt kommande projekt. Han inledde dock  med att informera om Hargs Bruk förr och idag. Det blev en intressant och informativ upplevelse. Därefter informerade han om det eventuella fiskevårdsprojektet som troligen kommer genomföras som Eu-projekt tillsammans med Upplandsstiftelsen. Projektet går ut på att skapa vandringsmöjlighet för fisken att vandra från bäcken strax norr om Järnboden, förbi dammen och uppåt mot de sjösystem som ligger norr om prästgården i Harg. Det finns 4 hinder för fisken idag och tanken är att dessa hinder ska elimineras så att fisken fritt kan vandra uppåt. 

Årsmmötet är nu genomfört. Ny ordförande blev Bill Hofvander medan förre ordföranden Kurt Eriksson valdes till sekreterare. Ny i styrelsen blev också Ulla-Britt Norman som hälsades välkommen. Du ser vårt team under fliken vårt team 2017.

Årsmöteshandlingarna återfinner du u nder fliken...ja årsmöten.