årsmötesprotokollfiske2015.doc (28160)

 årsmötesprotokollet 2016  

            Tillhör årsmöte 2016    verksamhetsberättelsen  ekonomisk redovisning  verksamhetsplan 2017   Gjorda val 2017

Beträffande 2 av punkterna i verksamhetsplanen så hade årsmötet vägledande synpunkter. Dessa synpunkter finner du redovisade i protokollet.