Ordförande: Bill Hofvander 070 5271058     bill.hofvander@gmail.com      
Kassör: Anders Beckman  070 2688909  anders.beckman@klotblixt.se      
Sekreterare: Kurt Eriksson  072 7326284   kurtol@hotmail.com      
Ledamot: Ulla-Britt Norman  076 3774500  norman49@spray.se      
Ledamot: Kurt Holmstedter  070 6935507  holmstedter.kurt@gmail.com      
Ledamot: Ulf Jansson 070 3802576      
Ledamot: Jan-Erik Andersson 070 6744755