Hargs Bruk AB Dan Glöde besökte oss på årsmötet 9 mars. Han berättade om Hargs Bruk och dess olika verksamheter och även om ett intressant projekt där även (såvitt vi vet) Upplandsstiftelsen är inblandad. Om alla planer går i lås, så ska 4 hinder tas bort så att fisken kan vandra från ån strax norr om Järnboden och uppåt till sjösystemen som börjar bakom f d prästgården. Det blir intressant att följa.

Därefter genomfördes själva årsmötet som leddes av Gert Wallin. Protokoll från årsmötet publiceras på annan plats.

 

 

 

 

 

 Fiskekort medlem.doc (30208)