Bestämmelser

 

 

Tillåtet fiske avser husbehovsfiske, och medlem får EJ sälja fisk som fångats på föreningens vatten.

 

Fiskekortet tillåter kortinnehavaren och dennes familj att fiska med 6st nät om tillsammans högst 180 meter. Vid vinterfiske högst 10st saxar och 10st angeldon.

 

REDSKAP

Ø  Den tidigare maskstorleken på nät med minimum 46 mm upphör i och med årsskiftet 2016/2017

Ø  From 2017-04-01 är minsta tillåtna maskstorleken på nät 50 mm

Ø  Flytnät (laxnät) skall ha minst 157mm maskor

Ø  Tänk på att inte lägga nät i anslutning till infarten vid Båtklubben och Badplatsen i Hargshamn

Ø  Trollingfiske och fiske med långrev är för medlem fritt utan begränsning

Ø  Vid fiske skall kortet medföras och på begäran uppvisas för tillsyningsman

 

 

FISKEFÖRBUD

Ø  Allt nätfiske är Förbjudet i Järsjöviken och dess inlopp, från en gräns Långöskärs västra udde (båtklubbsudden)-Hästvilan-Klubben under tiden 1 September till och med 31 december

Ø  Nätfiske förbjudet på föreningens vatten under perioden 1 april-30 april.

Ø  Ålfiske är förbjudet

 

MÄRKNING

Långrev och nät som utlagts skall vara utmärkt med boj som på ett tydligt sätt skall märkas med fiskekortsinnehavarens:

Ø  Namn och adress eller telefonnummer och Fiskekortsnummer

Ø  Den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka med bokstäverna ER.

Ø  Utmärkning (bojar) skall visa redskapets längd samt om redskapet är överseglingsbart eller ej

Ø  Märkning skall placeras på vakare, fiskekula eller cylinder

 

Se fiskeriverkets regler.

 

OBS

Om Du mister nät eller flöten kontakta någon av tillsyningsmännen.

 

 

 

 

Vår hemsida www.harg-hargshamns-fiskevardsfore3.webnode.se

 

 

Mvh Styrelsen