Vi har nu tagit bort den färgmärkning vi brukar ha. Se bara till att Du har ditt Boj nummer samt namn på dina nätflöten. Vid kontroll av nätfiske,  kollar vi medlemslistan om du är medlem.