Till medlem i föreningen kan antas varje person som är mantalsskriven i Hargs församling .Yrkesfiskare kan inte bli medlem. Årsavgiften bestäms av årsmötet (För närvarande 200 kr/år). En person som inte är mantalsskriven men som har egen fastighet inom området kan medges medlemskap efter styrelsens prövning.

2015 beslutades att även fritidsboende och likvärdiga skulle kunna köpa nätkort. Max 3 nät á 100:- styck.

Föreningens ändamål är att främja och förbättra fisket på föreningens arrenderade fiskevatten, vilket gör att medlemmarna kan husbehovsfiska.


 

 

Harg & Hargshamns fiskevårdsförening bildades 1987.