Vårt team 2023

 

Ordförande Kurt Eriksson  072 7326284 kurtol@hotmail.com

 

Kassör Anders Beckman  070 2688909 anders.beckman@klotblixt.se

 

Sekreterare Pernilla Hofvander  pernilla_4@hotmail.com

 

Ledamot Ulla-Britt Norman  076 3774500  ullabrittnorman@gmail.com

 

Ledamot  Janne Andersson  070 674475

 

Ledamot  Uffe Jansson  070 3802576

 

Ledamot Alberto Novo  073 0783233  alberto_novo@hotmail.com

 

Ledamot  Kurt Holmstedter  070 6935507  holmstedter2@gmail.com

 

 
 
 

Verksamhetsberättelse Harg-Hargshamns fiskevårdsförening

Verksamhetsåren 2020-2021

Styrelsen under perioden:

Ordförande Bill Hofvander                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sekreterare Kurt Eriksson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kassör Anders Beckman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ledamot Ulla-Britt Norman                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ledamot Janne Andersson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ledamot Uffe Jansson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ledamot Alberto Novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ledamot Kurt Holmstedter