Harg och Hargshamns Fiskevårdsförening

Bestämmelser Trollingkort

 

Ø  Kortet gäller kortinnehavaren och dennes familj att trollingfiska med max 2st spön

Ø  1 st långrev med högst 200 krok

Ø  10 Angeldon, 10 saxar

Ø  Vid fiske skall kortet medföras och på begäran uppvisas för tillsyningsman

Ø  Kortinnehavaren är skyldig att följa gällande lagstiftning och anvisningar i

Ø  Se Fiskeriverkets regler

Ø  Ålfiske är förbjudet.

 

 

                        Mvh  Styrelsen