Harg och Hargshamns Fiskevårdsförening

Bestämmelser Trollingkort 2018

 

Ø  Kortet gäller kortinnehavaren och dennes familj att trollingfiska med max 2st spön

Ø  1 st långrev med högst 200 krok

Ø  10 Angeldon, 10 saxar

Ø  Vid fiske skall kortet medföras och på begäran uppvisas för tillsyningsman

Ø  Kortinnehavaren är skyldig att följa gällande lagstiftning och anvisningar i

Ø  Se Fiskeriverkets regler

Ø  Ålfiske är förbjudet

Märkning

Ø  Långrev som utlagts skall vara utmärkt med boj som på ett tydligt sätt skall märkas med kortinnehavarens namn och adress eller telefonnummer samt fiskekortsnummer

Ø  Omärkta eller ofullständigt märkta redskap som påträffas kommer att upptagas av utsedda Fisketillsyningsmän samt av polis eller kustbevakning

 

                        Mvh  Styrelsen