Detta hände på styrelsemötet 21/8.

23.08.2017 09:38

Ett mycket bra styrelsemöte med bra beslut. 

Bland annat beslutades att kassör och ordförande ska arbeta fram ett nytt system för hantering av medlemskort-trollingkort -nätkort. Nuvarande system har "luckor".

Vi beslutade att skriva till Hargs Hamn AB för att få till stånd ett möte för att så att säga "på plats" få information om deras miljöarbete. Dom arbetar ju i hamnen och alldeles i anslutning till vårt arrenderade fiskevatten. Vi vill se om och hur detta eventuellt påverkar fisket.

Vi kommer att åka ut till fiskestugan för att höststäda och fixa. Detta blir den 30 augusti.

Vi diskuterade strömmingsfestivalen och menar att vi genomför den i nuvarande organisationsform det kommande året men att vi ska ta upp en diskussion om att bilda en särskild festivalförening framöver.