Styrelsesammanträde

14.04.2014 18:00

Ordinarie styrelsesamanträde. Plats båtklubben.